Grupy psychoedukacyjne i rozwojowe

Żyjesz? Żyj dobrze!

Udział w grupach psychoedukacyjnych i rozwojowych jest bezpłatny

Poznaj sam siebie

Grupa poznawczo-rozwojowa dla osób z rodzin alkoholowych i dysfunkcjonalnych [DDA i DDD]

Grupa adresowana do osób zainteresowanych poznaniem siebie i rozwojem osobistym.

Główne elementy programu
  • Edukacja emocjonalna – rozpoznawanie i wyrażanie emocji, rozwój emocjonalny, zależności między myśleniem a uczuciami, mechanizmy obronne.
  • Techniki wpływu na siebie – relaksacja, wizualizacja, medytacja, trening pozytywnego myślenia, trening autogenny.
  • Poznawanie siebie i rozwijanie samoświadomości.
  • Rozpoznawanie negatywnych i destrukcyjnych schematów myślenia i zachowania oraz ich zmiana przy pomocy metod behawioralno-poznawczych: racjonalno-emotywna terapia A. Ellisa, asertywna zmiana monologu wewnętrznego, racjonalna terapia zachowań M. C. Maultsbiego i inne.

Miejsce spotkań | klub odNowa, ul. Jedności Narodowej 181/1, 50-303 Wrocław, pierwszy i trzeci piątek miesiąca, od 18:00 do 21:00.

Gdy picie szkodzi…

Grupa psychoedukacyjna dla osób młodych [do 35. roku życia], pijących szkodliwie i ryzykownie, nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych

Program powstał w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez młodych ludzi, głównie studentów, wywołane nadużywaniem alkoholu, leków i narkotyków:

Zastanawiam się, czy nie biorę za często… Myślę, że może należałoby ograniczyć picie lub branie… Nie rozumiem, dlaczego zawsze się upijam…

GŁóWNE ELEMENTY PROGRAMU
  • Nauczysz się autodiagnozy zachowań szkodliwych i ryzykownych, związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
  • Dowiesz się, jak przygotować strategie radzenia sobie z potencjalnie niebezpiecznymi, skłaniającymi do picia lub brania sytuacjami.
  • Poprawisz umiejętności interpersonalne, chroniące przed zachowaniami ryzykownymi.
  • Nauczysz się kontrolować swoje emocje i zachowania.
  • Rozwiniesz umiejętności osobiste, niezbędne do satysfakcjonującego życia; nauczysz się metod planowania rozwoju osobistego i troski o siebie.
  • Zredukujesz straty, wywołane nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Miejsce spotkań | klub odNowa, ul. Jedności Narodowej 181/1, 50-303 Wrocław, drugi piątek miesiąca, od 18:00 do 21:00.

Informacje i zapisy | terapeutka uzależnień i współuzależnienia, Lidia Teresa Nowak | Kontakt

Nasi sponsorzy | Urząd Miejski Wrocławia | Wrocławskie Centrum Zdrowia | KKAiT Odnowa | Politechnika Wrocławska